14.02.2017Lehrgang Clownerie - Start Oktober 2017

Innsbruck - Haus der Begegnung

06. - 08. Oktober. 2017
10. - 12. November 2017 
08.-10. Dezember 2017
19.-21. Jänner 2018 
09.-11. März 2018 
06.-08. April 2018 
25.-27. Mai 2018

Südtirol - Schloss Rechtenthal; Tramin

27. Juli. - 01. August 2018

Anmeldung bitte schriftlich mittels beigefügtem Anmeldebogen!

Alle Infos und Anmeldebogen zum Lehrgang im Anhang!